تقدیر یا تقصیر

گفتن «خب تقدیر است» آسان‌ترین راه برای فرار از نتایج کارهایی‌ست که کرده یا نکرده‌ایم.

زندگی هر یک از ما بیش از هر کسی در کنترل خودمان است نه کسی دیگر و کشتزار زندگی‌مان، تنها چیزی به ما می‌دهد که در آن کِشت کرده‌ایم نه چیزی که در آرزویش هستیم.

اگر برای رسیدن به اهداف و آرزوهای خود تلاش نمی‌کنید، نرسیدن‌تان تقدیر نیست تقصیر است.

مرز بین تقدیر و تقصیر به تلاش استوار است. شما تنها زمانی می‌توانید بگویید تقدیر این بود که خود در آن تقصیر نداشته باشید. شاید انداختن کم کاری خود به گردن زمین و زمان یا هر کس دیگری آسان‌ترین کار باشد اما اگر این کار را هم انجام دهید جایی در بطن وجود خود، در دل و جان‌مان زمزمه می‌شود که مقصر خودت هستی نه کس دیگری.

2 thoughts on “تقدیر یا تقصیر

پاسخ دادن به abasaleh لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *