ما به عشق زنده‌ایم


ما هر دو تشنه به هم رسیدیم.
ما هر دو گرسنه به یکدیگر رسیدیم.
ما در فصلی به یکدیگر رسیدیم که میوه ای نبود. در فصلی که آتش یخ زده بود و زمین سراسر خشکسالی…
ما یکدیگر را تشنه و گرسنه، در بستری از سرما و خسته از خشکسالی یافتیم.
ما اما هنوز هم زنده‌ایم.
در سرزمین ما در آغوش هیچ عشقی، سرما و خشکسالی وجود ندارد.
در سرزمین ما مردم از عشق تغذیه می‌کنند، نه آب و غذا.
ما به عشق زنده‌ایم در این جهان.

اباصالح عسکرپور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *