چطور بهتر دروغ بگوییم؟

در اینکه همۀ ما آدم‌های خوب و راستگویی هستیم و هیچوقت هم دروغ نمی‌گوییم شکی نیست اما این هم یک مهارت است که در مواقعی برای رعایت مصلحت بهتر است … ادامه خواندن چطور بهتر دروغ بگوییم؟