من کی‌ام؟

امروز چیزی قریب به سه چهار ساعت وقت گذاشتم که فقط یک گزینۀ اضافی را به…

محتوای خوب علیه محتوای بد

برای از بین بردن محتوای بد، محتوای خوب تولید کنید. در بازنشر کردن و بدگویی از…

عادات، مثبت و منفی

برای ترک هر عادت به عادتی جدید نیاز است. جدول کارهای روزانه هر کس از کارهای…

خسته که شدی جا نزن

فکرم خسته است، درست مانند جسمم.فکرهایم آزادی می‌خواهند، درست مانند پاهایم که از هفت صبح تا…

از عرش به فرش

دیشب عرش بودم امروز فرش بودم.امروز فکر می‌کردم قرار است خیلی کارها کنم اما تقریبا از…

تعهد

امشب ساعت 02:49 به کله‌ام زد برای خودم تعهد تراشی کنم. اینکه تعهد تراشی ساختار و…

عشق و تعصب

عشق و تعصب مانند یکدیگرند.عشق کور می‌کند و تعصب هم همچنین.عشق افراط در دوست داشتن است…

چالش

چالش‌ها به رشد کمک می‌کنند. اگر احساس می‌کنید در مسیر پیشرفت از حرکت افتاده‌اید برای خود…

تخیلات بزرگ، واقعیت را کوچک نشان می‌دهند.

تخیلات بزرگ، واقعیت را کوچک نشان می‌دهند. اگر در خیال‌تان بهترین ماشین‌ها را سوارید‌، ماشین کنونی‌تان…

در مدرسه چه چیزی یاد می‌دهند؟

در مدرسه چه چیزی یاد می‌دهند؟ در مدرسه به شاگردان سه چیز آموخته می‌شود: دروغ، استبداد…

استبداد چگونه است؟

روی همان بلوک همیشگی نشسته‌ام و به صدای بچه ها که در چند ده متری‌ام فوتبال…