درس‌هایی از بوکس

چند سالی می‌شود که بوکس کار می‌کنم. چیزهای زیاد ازش یاد گرفته‌ام و اینجا چندتایی از…