روز تولد همیشه عجیب است

امروز روزعجیبی بود. درست مثل هر روز. دیروز هم برایم روز عجیبی بود، همانطور که پریروز.…