سوسک‌کش قهرمان

سوسک‌کش قهرمان این اسم یک سم سوسک‌کش است که اگر من هم به جای مامان دیده…

از هیچ به یک چیز

اینکه گاهی ایده‌ای برای گسترش دادن نداشته باشیم و غرق در هیچ شویم اصلاً جای تعجب…

مخاطب، خودتان باشید

اولین مخاطب‌تان کسی نیست جز خودتان. این دغدغه کم‌و‌بیش یقۀ هر کدام از ما را در…

جرقه

بزرگ‌ترین جرقات زمانی در  ذهن شما زده می‌شوند که به ریزترین نکات زندگی‌تان توجه کنید. هر…

محتوای خوب علیه محتوای بد

برای از بین بردن محتوای بد، محتوای خوب تولید کنید. در بازنشر کردن و بدگویی از…