پوچی از چه چیزی حاصل می‌شود؟

در بخشی از کتاب اسطورۀ سیزیف کامو می‌آورد که:«پوچی از مواجهۀ ندای انسان با سکوت غیرمنطقی…

اسطورۀ سیزیف | پوچی و خودکشی

امشب کتاب اسطورۀ سیزیف از آلبر کامو را شروع کردم. این کتاب هم مثل دیگر کتاب‌های…

از دو که حرف می‌زنم از چه حرف می‌زنم؟

کتاب از دو که حرف می‌زنم از چه حرف می‌زنم خاطراتی‌ست از هاروکی موراکامی که از…

چرا باید پیوسته تلاش کنیم؟

«چنان‌چه فشار به مدت چند روز قطع شود عضلات به طور خودکار نتیجه‌گیری می‌کنند که نیازی…