اصالت در کار | چطور بهتر کار کنیم؟

چطور بهتر کار کنیم؟ آمدم کتابی از چخوف بخوانم که با بخشی از پیش‌گفتارش چنان درگیر…

غمگین‌ید پس زنده‌اید | یادآوری یک نکته

اگر غمگین هستید ناراحت نباشید، این خود یک امتیاز است زیرا خیلی‌ها هستند که توانایی غمگین…

رسمی از پدر

ناگه تو را خواستم چونان که کودکی مادرش را ناگه تو را خواستم همچو همان کودک…

می‌ترسم!

راه را اشتباه می‌رومبه هر صندلی ای که می‌رسم می‌نشینمبی دلیل بندهای کفشم را باز می‌کنم…

تاریخ خونین

عقربه ها سیاه پوشیده اند,زمان بوی خون میدهد,ساعت ها میایستند,تاریخ هم میرود که در جایی نامعلوم…

ابدیت

اگر رگباری به خویش ببندم و تیر آخر را به تو بزنم,تو باز هم زنده ای…درست…

زیبایی تو به کسی جز من هیچ ربطی ندارد

اگر ماه یا خورشید برای نمایان کردنِ چهره ی تو نباشند پس چه سود از طلوعِ…

آبی چشمانت

تنها مگر هنگامِ مرگ با تو همراه شومزیرا زمانی که روحت از جِسمَت پَر بِکشَدجسمم, روحش…