رسمی از پدر

ناگه تو را خواستم چونان که کودکی مادرش را ناگه تو را خواستم همچو همان کودک…

روز تولد همیشه عجیب است

امروز روزعجیبی بود. درست مثل هر روز. دیروز هم برایم روز عجیبی بود، همانطور که پریروز.…

ما به عشق زنده‌ایم

ما هر دو تشنه به هم رسیدیم.ما هر دو گرسنه به یکدیگر رسیدیم.ما در فصلی به…