لذت یا معنا؟

این سوال را زیاد شنیده و البته پرسیده‌ام که برای هر کسی لذت در اولویت است…