دروغ دیواری است…

دروغ دیواری است که هر صبح آجرهایش را می‎چینی بنّای بی‌حواس من! در را فراموش کرده‎ای…